Vakantierooster

Vakantierooster 2023 - 2024

Verlofaanvraag/leerplicht:
In verband met de verscherpte regelgeving met betrekking tot verlof buiten de reguliere schoolvakanties en de controle daarop, vragen wij u de richtlijnen voor dit extra verlof nog een keer goed door te lezen. Deze staan beschreven op de achterzijde van het aanvraagformulier. Vakantieverlof kan alleen worden gegeven wanneer ouders of verzorgende vanwege de specifieke aard van het beroep van één van hen niet binnen één van de schoolvakanties met de kinderen op vakantie kunnen gaan (art. 13a van de Leerplichtwet 1969). Een verzoek dient dan ook vergezeld te gaan van een werkgeversverklaring waaruit dit blijkt. Een verzoek kan maar éénmaal per jaar worden goedgekeurd voor ten hoogste 10 schooldagen. Bovendien kan nooit goedkeuring aan een dergelijk verzoek worden gegeven wanneer dit verzoek betrekking heeft op de eerste twee lesweken van het schooljaar. Verder kan er uiteraard altijd verlof worden aangevraagd voor allerlei uiteenlopende familie omstandigheden. Een verzoek om extra verlof meer dan 10 schooldagen per schooljaar wordt door de directeur van de school bij de leerplichtambtenaar ingediend. Met klem wil ik u erop wijzen dat de volgende redenen voor de leerplichtwet er absoluut niet bij horen:
-     familiebezoek in het buitenland
-     vakantie in een goedkopere periode
-     vakantie onder schooltijd bij gebrek aan andere boekingsmogelijkheden
-     eerder vertrek of latere terugkeer i.v.m. drukte in het verkeer
-     andere kinderen die in het gezin vrij zijn.
De directie van de school is verplicht om de leerplichtambtenaar melding te doen van ongeoorloofd schoolverzuim. Als u twijfelt over de geldigheid van uw verzoek vraagt u dit dan eerst, zoals bekend tenminste 8 weken tevoren aan en wacht op antwoord alvorens een reis te boeken. Dit voorkomt teleurstellingen en frustratie voor zowel de betrokkenen als de schoolleiding. Het behoeft geen betoog dat u uiteindelijk zelf verantwoordelijk bent voor zowel de aanwezigheid van uw kind als het opgeven van een correcte reden. De leerplicht is er om kinderen te beschermen en als school steunen wij deze noodzaak. Wij hopen dat u hiervoor begrip kunt opbrengen.
Vakantierooster en studiedagen Het Palet 2023 - 2024
vakantie/vrije dag eerste dag laatste dag wie
1e schooldag 4-9-2023   groep 1 - 8
Studiedag 11-10-2023   groep 1 - 8
Herfstvakantie 23-10-2023 t/m 27-10-2023 groep 1 - 8
Studiedag 2 dagen 30-10-2023 t/m 31-10-2023 groep 1 - 8
Sinterklaas continu tot 14 u 5-12-2023   groep 1 - 8
Studiedag onderbouw 6-12-2023   groep 1 - 4
Studiedag 22-12-2023   groep 1 - 8
Kerstvakantie 25-12-2023 t/m 5-1-2024 groep 1 - 8
Voorjaarsvakantie 19-2-2024 t/m 23-2-2024 groep 1 - 8
Studiedag 6-3-2024   groep 1 - 8
Goede Vrijdag 29-3-2024   groep 1 - 8
2e Paasdag 1-4-2024   groep 1 - 8
Meivakantie 29-4-2024 t/m 10-5-2024 groep 1 - 8
2e Pinksterdag 20-5-2024   groep 1 - 8
Studiedag 3-7-2024   groep 1 - 8
Zomervakantie 19-7-2024 t/m 30-8-2024 groep 1 - 8