De Vreedzame school.

Onze school volgt het programma van De Vreedzame School. Wat ons team aanspreekt is de positieve insteek van de Vreedzame School. We doen veel aan zelfstandigheid en verantwoordelijkheid van kinderen en daar sluiten de uitgangspunten van de Vreedzame school naadloos bij aan. Met behulp van dit programma willen we het sociale klimaat op school versterken. Kinderen kunnen heel veel en dat willen we zo veel mogelijk benutten. Een school waar iedereen zich thuis voelt. Zo'n school willen we zijn. Dit programma wil een bijdrage leveren aan een positief sociaal klimaat en de vorming van actieve en 'betrokken' burgers.